Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya
  Sigorta Konya, Trafik Sigortası, Kasko Sigortası Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya
KASKO SİGORTA, AXA SİGORTA KASKO ÖZEL ŞARTLAR

AXA SİGORTA KASKO ÖZEL ŞARTLAR

*UYARILAR

*Aracın yakıt deposundan çalınan ya da eksilen akaryakıt maddeleri poliçe teminatlar haricidir.

*Bu sigorta poliçesinde Kullanım Tarzı "HUSUSİ" otomobil olarak beyan edilmiş olan sigortalı araç, hiçbir şekilde Kiralık Araç (Rent a Car) / Uzun Süreli Kiralama veya taksi/dolmuş yada korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak kullanılamaz.

Ruhsat sahibi ve/veya sigortalı ve/veya Sigorta ettirenlerden herhangi birinin Leasing(FinansalKiralama) şirketleri hariç olmak üzere kısa ya da uzun süreli araç kiralama hizmetleri ile iştigal ediyor olması veyahut taksi /dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak kullanılmasının tespiti durumunda her hasarın %50`si sigortalının kendisi tarafından karşılanmak üzere tazminat bedelinden indirilir.

*Axa Sigorta Anlaşmalı Servisleri dışındaki servislerde değiştirilen hasarlı araç camları için fatura değeri üzerinden koasürans uygulaması yapılır, hasarın %25'lik kısmı sigortalı tarafından %75'lik kısmi ise Şirketimiz tarafından ödenir. Axa Sigorta ile anlaşmalı servislerde değişen cam ve işçilik için sigortalının ödeme yapmasına gerek yoktur.

*KASKO SİGORTALARI HASARSIZLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI:

1.Bir yıldan kısa süreli olmamak üzere kasko teminatının devam ettiği poliçelerde sigortalının poliçesini aynı süre için yenilemesi bu dönem içerisinde hiç hasar olmaması durumunda yenileme dönemindeki tarifesi üzerinden sigortacı tarafından aşağıdaki indirimler tatbik edilir:
Birinci yılın sonunda %30
İkinci yılın sonunda %40
Üçüncü yılın sonunda %50
Dördüncü yılın sonunda %60

Ancak

-Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre kasko sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunması ve sigortacının % 100 rücu talebini yöneltebileceği kusurlu tarafın belli olması veya

-Poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus sadece cam kırılması hasarı olması dışında başka bir hasarın meydana gelmediği durumlarda hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenilenmesinde bir üst kademeye geçer.

2. Hasarsızlık İndiriminin AYNI KADEMEDE DEVAMI:
Poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması dışında başka bir hasarın olmadığı durumlarda Hasarsızlık İndirim Ora yenilenen poliçede değişmeden devam eder. Poliçede uygulanan hasarsızlık indirim oranının 0 (sıfır) olması halinde yenilemede hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

3. Hasarsızlık İndirim Hakkının KORUNMASI:
a.Poliçe süresi içinde bir adet cam kırılması ve bir adet başka bir nedene bağlı hasar olması
b.Poliçe süresi içinde bir adet araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının
çalınması ve bir adet başka bir nedene bağlı hasar olması,
c.Poliçe süresi içinde araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması veya cam kırılması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan nedenlerle meydana gelen sadece bir hasarın varlığı durumunda hasarsızlık indirimi sıfırlanmayarak yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan değerlendirilir:
%30 olan 1. yıl indirimi yenilemede %20;
%40 olan 2. yıl indirimi yenilemede %30;
%50 olan 3. yıl indirimi yenilemede %40;
%60 olan 4. yıl indirimi yenilemede %50
d.Poliçe süresi içinde araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması veya cam kırılması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan nedenlerle meydana gelen sadece iki hasarın varlığı durumunda hasarsızlık indirimi sıfırlanmayarak yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan değerlendirilir:
%30 olan 1. yıl indirimi yenilemede %0;
%40 olan 2. yıl indirimi yenilemede %0;
%50 olan 3. yıl indirimi yenilemede %30;
%60 olan 4. yıl indirimi yenilemede %40

4.Uygulama Notları:
a.Bu indirimlerin uygulanabilmesi için poliçenin yukarıdaki süre veya birbirini takip eden süreler zarfında kesintisiz olarak yenilenmesi ve hasarsızlık halinin bu süre veya süreler zarfında kesintisiz devam etmiş bulunması şarttır. Vade bitiminde yenilenmeyip, yenilemesine
30 günden fazla ara verilen poliçelerin sigortalı talebine istinaden tekrar yenilenmesi
halinde hasarsızlık indirim hakları sona erer.
b.Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir.

*KASKO TAZMİN KIYMETİ KLOZU

Bu poliçede kasko teminatı altına alınmış olan sigortalı menfaat; aracın, hasarın gerçekleştiği tarihte hasardan önceki haliyle sahip olduğu piyasa güncel değeri (rayiç değer) ile sınırlıdır. Poliçede gösterilen sigorta bedelinin aşkın olması durumunda aşan kısımla ilgili prim sigortalıya iade edilir.Araç kasko sigorta bedelinin hasar tarihindeki rayiç değerin altında kaldığı hallerde araç için ödenecek tazminatın üst sınırı, poliçede belirtilen sigorta bedeline hasar tarihi itibariyle işlemiş TÜİK Toptan Eşya Fiyat Endeksi`nin uygulanması ile belirlenir ve ödenecek tazminat miktarı hiçbir şekilde bu sınırı aşamaz.

*SEL SU BASKINI VE DEPREM YANARDAĞ KLOZU

**Sel ve su baskını ve/veya Deprem veya yanardağ püskürmesi sonucu oluşacak hasarın %100`ü sigortacı tarafından karşılanmak üzere kasko teminatına dahil edilmiştir.

**Sel ve su baskını ve/veya Deprem veya yanardağ püskürmesi sonucu oluşacak hasarın %25`i sigortalı üzerinde kalmak ve %75'i Sigortacı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre kasko teminatına dahil edilmiştir.

*SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI KLOZU:

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içersinde yer alması şartıyla (opsiyonel olmayan) orjinal radyo teyp ve kolonlar poliçe üzerinde belirtilmemiş olsa dahi araç bedelinin azami %10'ine kadar teminat kapsamında olacaktır.

Araca sonradan monte edilmiş olan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD player,televizyon vb) teminat kapsamına dahil edilebilmesi için poliçe üzerinde cihazın marka, tip ve seri numarasının belirtilmiş olması şartı aranacaktır. Sonradan monte bir cihazın tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenecek olup, bilgi formu ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri olacaktır. Aracın orijinal veya sonradan monte radyo teyp ve teferruatının herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi sonucunda ilgili teminat sona erecektir.

*KASKO MUAFİYETİ : Her bir kasko hasarında poliçede yazılı muafiyet tutarı karşılığı TL tenzili muafiyet uygulanır.

*YENİ DEĞER KLOZU:

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasar nedeniyle aracın Tam Hasarlı sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı; aracın marka, model tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı üzerinden değerlendirilir. Şu kadar ki, aracın ruhsatında 2011 model,birinci el (sfır km.) ve trafiğe tescil tarihi ile sigorta düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş (30 gün dahil) ve araç cinsinin Hususi otomobil, Kamyonet, Panel Glass Van veya Minibüs (8-14 yolcu) olması zorunludur. Bu koşulların yerine getirilmemesi durumunda kloz hükümleri geçersiz olup genel hükümler tatbik edilecektir.

Aracın tam hasarlı sayılması için çalınmış olması veya onarım bedelinin araç yeni değerinin minimum %85 (yüzdeseksenbeş)`ine denk gelmesi gereklidir.
Araç için ödenecek tazminatın üst sınırı, poliçede belirtilen sigorta bedelinin hasar tarihi itibariyle TÜİK Toptan Eyşa Fiyat Endeksi uygulanarak belirlenir ve ödenecek tazminat miktarı hiç bir şekilde bu sınırı aşamaz.

*Yeni Değer Klozu aracın tescil tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

*GREV LOKAVT HALK HAREKETLERİ VE TERÖR KLOZU

Araca grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde teminat altına alınmıştır.

*SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI KLOZU:

Aracın sigara ve benzeri maddeler neticesi uğrayacağı zararlar teminata dahil edilmiştir.

*ÇEKME VE ÇEKİLME ZARARLARI KLOZU:

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

*KIYMET KAZANMA TENZİLİ İSTİSNASI KLOZU:

Aracın hasar tarihindeki model yılına bakılarak 10 yaşa kadar (10 yaş dahil) olan araçlarda aracın maruz kalabileceği bir hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutarından, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin tazminat ödenecektir. Şu kadar ki, aşağıdaki şartlardan en az birinin tesbiti halinde kıymet tenzili tatbik edilebilecektir:

1.Süreli kullanım gerektiren lastik, kayış gibi malzemelerde doğal kullanımdan doğan aşınmalar
2.Sigortalı aracın daha önceki hasar ve arızalarının hiç onarılmamış, ya da layıkıyla onarılmamış olması

*HASAR EKBELGESİ İSTİSNASI KLOZU:

Aracın maruz kalabileceği herhangi bir hasar sonucunda sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği durumlarda (ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere) sigortacı ek prim alma hakkını kullanmaksızın eksilen sigorta bedelini otomatik olarak hasar öncesi tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder.

* İş bu poliçede tedavi masraflar teminat haricidir.

*ENFLASYON KLOZU

Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Kasko Sigorta Bedeli (görüntü,ses ve iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için TÜİK tarafından ilan edilmiş olan ÜFE'ye göre hesaplanarak belirlenecektir.Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

*ANAHTAR KAYIPLARI ZARAR GİDERİMİ KLOZU:

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçe gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.
.
*ANAHTAR KULLANILARAK ARAÇ ÇALINMASI KLOZU:

Kasko Sigortası Genel Şartları Uyarınca;sigortalı araç anahtarları kullanılarak aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar bu poliçe teminatı dışındadır.
Ancak ;
- Sigortalı araç anahtarlarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ,
- Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında,bu mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat kapsamına alınmıştır. Ayrıca; kanunen geçerli bir belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark,oto yıkama,tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20`si sigortalının üzerinde kalmak suretiyle teminat kapsamına alınmıştır.

*FERDİ KAZA KLOZU:

Bu teminat, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken , aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda poliçede detayları belirtilen araçta seyahat eden ve poliçede adedi belirtilen sürücü, yardımcıları ve yolcularını, Ölüm ve Sürekli Sakatlık hallerine karşı poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ilişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde temin eder.

*HUKUKSAL KORUMA TEMİNAT KLOZU:

Ekli Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler poliçede bu teminat için belirtilen sigorta bedelinin Vekalet ücreti % 20, Dava Masrafları % 20, Danışmanlık % 4, Hakem Ücreti % 4, Teminat Akçesi % 8, İcra Masrafı % 18, Temyiz % 4, Karar Düzeltme % 2,Sadece İhtarname ücreti % 9, Sadece Tespit Masrafları % 2, Sadece İhtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları % 4, İlk Dava Masrafları Avansı % 5`i olarak karşılanır. Şu kadar ki, ödenecek avukatlık ve danışmanlık ücretleri hiçbir şekilde dava veya başvuru tarihinde geçerli asgari ücret tarifesini aşamaz.

Her olayda oluşan hasar tutarının % 10`u ödenecek hasar tutarından indirilir.

*AXA ACİL YARDIM HİZMETİ KLOZU: (7GÜN)

Axa Acil Yardım Merkezi`ne müracaat etmek ön koşulu ile Sigortalı ve birlikte seyahat ettiği yolculara araç ve kişisel yardım hizmetleri başlıkları altında aşağıdaki hizmetler verilir(Hizmet içeriği ve şartları hakkında lütfen ekli Kasko Sigortaları Poliçe Kitapçığına bakınız veya acentenizden bilgi alınız); Çekme, Vinçle Kurtarma/Çekme, Aracın Emanet ve Muhafazası, Bulunamayan Yedek Parçaların Temini, Profesyonel Sürücü Temini, Aracın Tamirat Sonrasında Teslim Alınması, Araç Lastik Değişimi, Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon / Bilet alımı / Ulaştırma, Otel rezervasyonları, Rent a car rezervasyonları, Uçak bileti alma / ulaştırma, iş Organizasyonları, Pre-Travel Service, Araç Bilgi Hattı, Tıbbi Nakil (Kara / Hava Ambulansı / Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli), Konaklama, Lehdarın Seyahatini Tamamlaması, Kiralık Araç, Refakatçi Yakının Ziyareti ve Konaklaması, Gerekli İlaçların Sevki, Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması, Acil Mesajların İletilmesi,Yakının Vefatı Durumunda İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş, Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli, Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık, Konuta Doktor veya Ambulans Yollanması, Konuta Uzman Tıbbi Ekip / Ekipman Yollanması, Konuta Hemşire Yollanması, Solunum Terapisti Yollanması, Yeni Doğum Yapmış Lehdarın ve Bebeğinin, Hastanede Yatma Durumunda Yardım.

*KİRALIK ARAÇ KLOZU (Lehdarın poliçe adresi ile kaza yeri arasında kilometre sınırı yoktur):

Sigortalının Axa Acil Yardım Merkezi'ne müracaat etmesi ön koşuluyla aracın trafikte seyredemeyecek şekilde kısmen hasarlanmasıyla sonuçlanan kazalarda; aracın servise tesliminden sonra, onarımın 24 saatten uzun sürecek olmasının tespiti ile olay başına azami 7 gün ve yıllık azami 2 kez olmak üzere kiralık araç verilir.Kiralık araç süresi, aracın onarım süresiyle sınırlı olup bu süre eksper tarafından, aracın onarıldığı servisle mutabık kalınarak belirlenir. Onarımın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda kiralık araç Axa Acil Yardım Merkezi'ne müracaat edilerek iade edilir. Bu hizmetten faydalanabilmek için Konaklama ve Lehdarın Geri Gönderilmesi hizmetlerinden yararlanılmamış olmak esastır. Kiralık araç hizmetinin sağlanması için diğer bir koşul da kredi kartı sahibi olmaktır.
Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar uyarınca aracı kiralayan sürücü kiralama sözleşmelerinde teminat içersine alınmamış masraflar için kredi kartı numarasını kiralama şirketine vermelidir.

****ARACIN HAREKETSİZ KALMASINA YOLAÇAN BİR KAZA DURUMUNDA 24 SAAT BOYUNCA 0216 4441999 NOLU TELEFONDAN AXA ACİL YARDIM MERKEZİNİ ARAYABİLİRSİNİZ ****

AXA SİGORTA KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A -Sigortanın Kapsamı

A.l. Sigortanın Konusu


Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder .

a) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

b) Aracın yanması,

c) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
Teminat poliçede belirtmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.3. Sigortanın Kapsamı

Poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta kapsamı içindedir.

A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar


Aşağıda belirtilen haller ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir.

4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

4.4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

4.8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

4.9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

4.10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.

4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.

4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.


A.5. Teminat Dışında Kalan Zararlar
Aşağıdaki haller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

5.1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).

5.3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.4. Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5.5. Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5.6. Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,

5.9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

5.10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar .

5.11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

A.6. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur.

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini, yukandaki oran gözönüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigorta ettiren sözleşmeyi bu şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu ile sigortacıya bildirdiği takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme hükümleri, kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkını esas primin ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder.

A.7. Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir.

Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.

A.8. Muafiyetler

Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesini sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir.

Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.

A.9. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

B -Hasar ve Tazminat


B.l. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,

1.2. Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,

1.3. Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,

1.4. Zorunlu haller dışında, rizikonun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak,

1.5. Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

1.6. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek,

1.7. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

1.8. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek,

1.9. Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, işbu söz1eşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafıfletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre öder.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri

3.1. Bildirim

Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tesbit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.

3.2. Zararın Tesbiti

3.2.1. Bu sözleşme ile sigortalının uğradığı zararın miktarı sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla tesbit edilir.

3.2.2. Sigortacı ile sigortalı zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini hakem-bilirkişilerce aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç onbeş işgünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler.

Sigortalı ve sigortacı uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak suretiyle, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

Sigortalı veya sigortacıdan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren onbeş gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilir.

Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişileri ister yetkili mahkeme tarafından seçilecek olsun sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettiği veya rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer.

Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam olunur.
Sigortalının ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem bilirkişinin zarar miktarı konusunda verecekleri karar kesindir, tarafları bağlar.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak tesbit edilen zarar miktarının, gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

Zarar miktarının saptanması bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.

3.3. Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi

3.3.1. Tazminatın Hesabı

3.3.1.1. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymetleri esas tutulur.
Sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sigorta süresi içinde; taşıtın değeri sigorta ettiren ve sigortacının mutabakatı veya oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikon gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir.
Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir.

3.3.1.2. Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur.
Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildiğine dair "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.

3.3.1.3. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik olduğu takdirde, kısmi hasar halinde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.

Kısmi hasar halinde, onarım masrafları ve onarımın layıkı ile yapılabileceği en yakın yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masrafları ödenir. Onarımı mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleştiği tarihteki piyasa alım fiyatı esas tutulur.
Onarım sonucunda taşıtta bariz bir kıymet artışı meydana gelirse, bu fark tazminat miktarından indirilebilir. Bu şekilde indirim yapılabilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yapılacağının poliçede yazılı olması gerekir. Ancak, her hâlükârda, meydana gelen kıymet artışı dolayısıyla tazminat miktarından indirilecek kısım ödenen tazminatın rücuen tahsil edilme imkanı oranına göre azaltılır.

3.3.1.4. Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir.

3.3.2. Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düşmesi

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını. kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.

3.3.3. Tazminatın Ödenmesi

3.3.3.1. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarının Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleşme hükümlerine göre saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder.

3.3.3.2. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakkında soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir.

Çalınmış olan taşıtın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı, taşıtı geri almak zorundadır.

Sigortacı tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigortacı zararı öder.

B.4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

4.1. Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması halinde aynı yöntem uygulanır.
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettirenin istediği tarihten itibaren gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

4.2. Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

4.3. Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C -Çeşitli Hükümler


C. 1 . Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

2.1. Sigortacı, bu sözleşmeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapmıştır.

2.2. Sigorta ettirenin ve/veya sigortalının beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde sözkonusudur.
Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortalının kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

2.3. Sigorta ettiren ve/veya sigortalının kasdı bulunmadığı durumlarda riziko, sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği ya da caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

2.4. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sözleşmenin yapılmasından sonra aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullanış tarzı sigortacının muvafakati olmadan sigortalı ve/veya sigorta ettiren veya bir başkası tarafından değiştirildiği takdirde, sigortalı ve/veya sigorta ettiren durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde bu değişikliği sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun Sigortacı Tarafından Öğrenilmesinden Sonra;

3.1. Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
Aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen halinin ve kullanış tarzının değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

3.2. Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise: Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

3.3. Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde:

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortalı başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer .Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

C.6. Tebliğ ve İhbarlar

Sigorta ettirenin ve sigortalının bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.
Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de tahhütlü mektup hükmündedir.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Özel Şartlar

Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.


Chartis Sigorta A.Ş. Konya, Aksigorta A.Ş, Allianz Sigorta A.Ş. Konya, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi, Aviva Sigorta A.Ş. Konya, Axa Sigorta A.Ş. Konya, Groupama Sigorta A.Ş. Konya, Halk Sigorta A.Ş. Konya, Demir Sigorta A.Ş. Konya, Dubai Group Sigorta A.Ş. Konya, Ergo Sigorta A.Ş. Konya, Eureko Sigorta A.Ş. Konya, Euro Sigorta A.Ş. Konya, Generali Sigorta A.Ş. Konya, Güneş Sigorta A.Ş. Konya, HDI Sigorta A.Ş. Konya, Hür Sigorta A.Ş. Konya, Işık Sigorta A.Ş. Konya, Koru Sigorta, Liberty Sigorta A.Ş. Konya, Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Konya, Neova Sigorta A.Ş. Konya, Ray Sigorta A.Ş. Konya, SBN Sigorta A.Ş. Konya, Sompo Japan Sigorta A.Ş. Konya, Türk Nippon Sigorta A.Ş. Konya, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Konya, Zurich Sigorta A.Ş. Konya, Ziraat Sigorta A.Ş. Konya

KONYA SİGORTA:
Sigorta konya, sigortası konya, sigortalı konya, sigortanın konya, sigortasi konya, sigortadan konya, sigortacılar konya, sigortasında konya, sigortasının konya, sigortadır konya, sigortalar konya, sigortaları konya, sigortasına konya, sigortalari konya, sigortalarla konya, sigortaların konya, sigortasındaki konya, sigortasından konya, sigortayı konya, poliçede konya, poliçe konya, poliçenin konya, poliçesinin konya, poliçesi konya, poliçeye konya, poliçeyi konya, poliçedeki konya, poliçeden konya, poliçeler konya, poliçesini konya, poliçeleri konya, poliçeniz konya, teminat konya, teminatı konya, teminatları konya, teminatına konya, teminatının konya, teminata konya, teminatlar konya, teminatın konya, teminatla konya, teminattır konya, teminatından konya, prim konya, primin konya, primi konya, priminin konya, primini konya, primle konya, primler konya, primleri konya, kaza konya, kazadan konya, kazalardan konya, kazaların konya, kazayı konya, kazalara konya, kazalarda konya, kazalarına konya, kazalarında konya, kazalarından konya, sigortalının konya, sigortalıyı konya, sigortalıdan konya, sigortalılar konya, tazminat konya, tazminatın konya, tazminatı konya, tazminattan konya, tazminatından konya, tazminatına konya, tazminatlar konya, tazminatları konya.

                             
Kasko
Sigortası
Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Trafik Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Özel Sağlık Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Deprem Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Konut Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Hayat Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Yangın Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Nakliyat Sigortası
                             
Mühendislik Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Tıbbi Sorumluluk Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Seyahat Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Emeklik Sigortası Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Online Poliçe Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Firmamız Hakkında Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya İletişim
Telefon
Sigorta Konya, Ergo Sigorta Konya, HDI Sigorta Konya, Genel Sigorta Konya, Axa Sigorta Konya, Kasko Sigorta Konya, Trafik Sigorta Konya, Deprem Dask Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Sağlık Sigortası, Seyahat Sigortası, Nakliyat Sigortası, Tıbbi Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigorta Konya, Zorunlu Trafik Sigortası, Poliçe, Online Poliçe Teklif, Trafik, Tescil, Plaka Tescil, Sigorta Firmaları Konya Ana
Sayfaya